Kalender

19
September

Kveldskonferanse: Samspill og samarbeid

Dato
Tid
Sted
Arrangør
19.09.2018
18.00-21.00
Galleri Festiviteten
Eidsvoll Kommune / Frivillig Norge
Vi bryr oss om Eidsvoll, Aktivitetsværket, Eidsvoll Frivilligsentral
Inngang
Fri inngang

Eidsvoll kommune inviterer alle frivillige lag og foreninger i kommunen til en kveldskonferanse på Aktivitetsværket, Galleri Festiviteten Eidsvoll verk.

Tema for konferansen er: Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen

En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste årene. En god relasjon og dialog mellom kommunen og lokale lag og foreninger har stor betydning for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn. Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk og trenger innspill fra foreningene. Formannskapet har i den forbindelse avsatt midler til at kommunen skal foreta er kartlegging av frivilligheten i Eidsvoll, og kommunen har inngått en avtale med Frivillighet Norge som vil være ansvarlig for det faglige innholdet på kveldskonferansen.

* Velkommen ved ordfører John Erik Vika

* Kort innspill fra Kultursjef Siv Krogh Østerholm

* Kveldens tema v/ Frivillighet Norge

* Presentasjon av deltakerne

* Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger -Fakta om frivillighet
-Frivillighetspolitikk, samspill og samarbeid med kommunen

* Hvordan skape større rom for frivillighet i kommunen?

* Kafedialog der organisasjonene kan komme med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser og kommunens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten.

* Oppsummering

* Veien videre

Vi inviterer alle typer lag og foreninger til å komme. Vi ønsker at bredden av de frivillige organisasjonene skal få muligheten til å være med å forme Eidsvolls kommunes frivilligstrategi, så møt opp, nå har du og din forening muligheten.

Velkommen!

Vennlig hilsen
John Erik Vika, ordfører.

Medarrangører: Vi bryr oss om Eidsvoll, Eidsvoll frivilligsentral og Aktivitetsværket.

Fint hvis dere kan gi en liten tilbakemelding på om dere kommer: post@frivilligsentralen-eidsvoll.no eller trykk at du kommer på Facebook arrangement.

BilletterBilletter via e-postTa kontakt